Mục kích cách Đài Loan ứng phó sự cố nổ kho đạn

Cháy do nổ kho đạn đòi hỏi một cách ứng phó hoàn toàn khác so với các đám cháy thông thường, yêu cầu người

Mục kích cách Đài Loan ứng phó sự cố nổ kho đạn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.248 seconds.