Mức chi bảo vệ môi trường quá thấp so với mức thu

0
8

Công nhân môi trường đô thị sử dụng hóa chất để làm sạch một hồ nước bị ô nhiễm ở Hà Nội hôm 19/5/2016.

Khoản thu từ nguồn thuế bảo vệ môi trường tăng gấp 4 lần trong 5 năm qua; thế nhưng mức chi cho việc bảo vệ môi trường tăng chưa đến 1,4 lần.

Đây là thông tin do Bộ Tài Chính Hà Nội loan đi trong báo cáo về tình hình thực hiện Luật Thuế Bảo vệ Môi trường trong năm năm qua ở Việt Nam.

Theo báo cáo thì vào năm 2012, số thu từ thuế bảo vệ môi trường là hơn 11 ngàn tỷ đồng; đến năm ngoái tăng lên mức hơn 42 ngàn tỷ đồng; tức tương đương tăng 4 lần trong vòng 5 năm.

Trong khi đó số chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường vào năm 2012 là 9 ngàn tỷ; đến năm 2016 số này là hơn 12 ngàn tỷ.

Vừa qua Bộ Tài Chính còn đề nghị tăng thuế môi trường đánh vào các mặt hàng xăng tăng thêm từ 3 ngàn đến 8 ngàn đồng một lít. Đề nghị này bị chính các bộ khác gồm tư pháp, ngoại giao phản đối với lý do sẽ tác động mạnh đến doanh giới và nền kinh tế vào thời điểm được đánh giá là khó khăn hiện nay.

RFA

SHARE