Mùa đông của lính Hàn Quốc sát biên giới Triều Tiên

Về mặt lý thuyết thì Triều tiên và Hàn Quốc vẫn còn trong trạng thái chiến tranh và vùng biên giới giáp ranh giữa hai nước luôn trong trạng thái căng thẳng.

Mùa đông của lính Hàn Quốc sát biên giới Triều Tiên

Shares

Shares

55 queries in 6.031 seconds.