Mua 12 khẩu pháo 155mm, Quân đội Philippines sao có thể mạnh?