Một ủy viên Bộ Chính Trị quá tuổi tiếp tục tái cử khóa 12

0
5

Các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu thành phần nhân sự tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 1 năm 2011.

Sáng mai, Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 12 sẽ khai diễn tại Hà Nội, kéo dài cho đến chiều ngày 28 tháng này mới kết thúc.

Báo chí nhà nước Việt Nam cho hay tham dự đại hội lần này có 1,510 đại biểu, trong đó có 194 nữ đại biểu và 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đại diện các nước và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam đều được mời tham dự phiên nhóm khai mạc và bế mạc. Ngay sau lễ bế mạc, người được chọn giữ vai trò tổng bí thư sẽ tổ chức họp báo.

Hôm qua trong cuộc họp báo trước thêm Đại Hội 12, ông Lê Hồng Anh, Ủy Viên Bộ Chính Trị cho hay Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa 12 sẽ gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ông Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là cơ sở kế thừa, tức hầu hết những người được chọn vào trung ương đều là những người ở độ tuổi có thể làm việc 2 khóa.

Ngoài ra, theo lời ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương, công tác chọn người cho các chức vụ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ được thực hiện qua 2 lần bỏ phiếu.

Lần đầu là bỏ phiếu kín thông qua danh sách những người được đề cử hay tự ứng cử, lần thứ nhì là bỏ phiếu công khai chọn người vào các chức vụ quan trọng vừa nói.

Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng nói là có một ủy viên Bộ Chính Trị và hai ủy viên trung ương thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Từ “đặc biệt” ở đây được hiểu là những người này đã quá hạn tuổi, nhưng được giữ lại để tiếp tục làm việc.

:R:

comments

SHARE