Một ông ăn cắp cá Koi trị giá $10,000, bị thâu hình nhưng chưa bị bắt

Nếu biết người đàn ông ăn cắp cá Koi trong hình là ai, quý vị hãy báo cảnh sát. Đó là điều mong ước của một gia đình sống tại thành phố Westminster, California. 
Vào đầu tuần này, gia đình đã tiếp xúc với các đài truyền hình địa phương, cung cấp hình video thâu hình Ring gắn ở cửa ra vào. Gia đình hy vọng có người nhận ra kẻ gian trong video và báo cảnh sát bắt ông ta.
Cá Koi có màu vàng kim được xem là rất quý, và giá trị tùy theo cỡ lớn của cá. Koi có thể sống trung bình khoảng 30 năm. Trước đây có tin là một con cá Koi đã sống được tới 226 năm. Một số người nuôi cá Koi vì tin rằng cá mang lại sự may mắn.
Nhưng một gia đình giấu tên lại không được may như vậy. Họ bị mất cá ít nhất bốn lần. Trong lần mới nhất diễn ra ngày 26 tháng 5, ứng dụng Ring gắn ở cửa ra vào đã giúp chủ nhà phát giác có kẻ lạ chạy vào sân nhà để vớt bắt mấy con cá Koi.

Kẻ lạ đội nón vành rộng để che mặt. Ông ta cầm một cây vợt lưới và vớt lia lịa vào hồ nuôi nhiều cá Koi. Khi nghe tiếng la của chủ nhà, kẻ gian đã bỏ chạy với cá ở trong lưới.
Gia đình cho biết họ bị ăn cắp cá bốn lần kể từ tháng 11, 2018. Trong lần mới nhất này, trị giá của cá Koi đã lên tới $10,000 Mỹ kim. Không chỉ thiệt hại tài chánh, gia đình cũng rất thương tiếc con cá Koi mới bị lấy mất, vì họ đã nuôi nói được 15 năm.
Cho tới tuần này cảnh sát chưa bắt được kẻ cắp cá Koi. Họ chỉ có bằng chứng là hình video, cây vợt lưới, và một cái sô mà kẻ gian đã bỏ lại.

Theo Viễn Đông