Một người Mỹ gốc Việt bị tố cáo đã đột nhập một căn nhà mà không làm chủ, và cho thuê

Căn nhà mà cô Tina Nguyễn cho thuê

CHARLOTTE, N.C.– Cô Tina Nguyen kiếm sống bằng cách mua các căn nhà chờ bị tịch thu ở các cuộc đấu giá ở các hội chủ nhà, rồi cho thuê các nhà này cho tới khi ngân hàng tịch biên và đuổi những người thuê ra, theo lời cảnh sát.

Bây giờ cô bị tố cáo đã đột nhập một căn nhà mà không làm chủ, và cô tìm cách cho thuê.

Ông Britten Redmond đã trao cô Nguyen tiền đặt cọc 1,500 đôla để thuê một căn nhà phô ở phía đông Charlotte.

Thế rồi khi gia đình ông lên mạng tìm hiểu, mới thấy cô bị tố giác ở chương trình Whistleblower 9 về làm ăn gian lận.

Redmond đòi tiền lại, nhưng khi nói chuyện với hội chụ nhà HOA mới được hội này nói rằng cô Nguyen không hề là chủ căn đó, rằng ai đó đã đổi khóa nhà và tới hộp điện nước gỡ niêm phong.

Phát ngôn nhân HOA nói cô Nguyen phạm luật vì đột nhập nhà này và đổi chìa khóa, và còn bật điện nước bằng cách đổi hộp tiện ích Duke Energy.

Họ gọi cảnh sát, và cảnh sát bắt cô Nguyen cuôi tuần qua, truy tô cô tội đột nhập nhà.

Cô Nguyen nói cô mua nhà này ở buổi đấu giá, nhưng hội HOA nói không thấy giấy tờ gì như thế.

Redmond nộp đơn kiện, đòi cô trả tiền lại.