Một bài báo của New York Times bị kiểm duyệt tại Bangkok

0
8

Ấn bản New York Times ra tại Thái Lan ngày 1/12/2015, để trắng cột bài bị kiểm duyệt.

Trang báo của New York Times số ra ngày hôm nay 01/12 tại Thái Lan bị « đục trắng ». Nhà in ở Bangkok từ chối phổ biến bản tin mô tả nền kinh tế Thái Lan gặp khó khăn và không khí bi quan toàn diện từ khi giới tướng lãnh đảo chính lên nắm quyền.

Theo AFP, đây là lần thứ hai trong vòng vài tuần lễ mà nhà in Thái Lan từ chối một bài viết liên quan đến vương quốc nơi mà tự do báo chí đang bị chế độ quân sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ nhân danh bảo vệ vương triều.

Trên trang nhất và trang 6, nơi bài báo bị « đục bỏ », có hàng chữ : « Bài báo bị nhà in ở Thái Lan rút bỏ. Báo NewYork Times và ban biên tập không có một vai trò nào trong việc này ».

Bài báo nói trên có thể được tìm đọc trên mạng, nói về những khó khăn của tập đoàn quân sự trong việc chấn hưng kinh tế, trái với lời tuyên bố của các tướng lãnh, khi lật đổ chính quyền dân sự vào tháng 5/2014, là sẽ đặt kinh tế làm mục tiêu hàng đầu.

Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, nhà in Est Impression PCL từ chối trả lời.

Tháng 9 năm nay, một bài báo của New York Times ấn bản tại Thái Lan nói về tình trạng sức khỏe của Quốc vương Bhumibol và chuyện nối ngôi bị nhà in cho là « nhạy cảm » và đã từ chối in. New York Times cho biết sẽ ngưng ấn bản tại Thái Lan nhưng chưa nói rõ khi nào.

Trong số báo phát hành hôm nay 01/12, nhật báo The Nation đã dành bài xã luận lên án mạnh mẽ cung cách thi hành luật chống tội phạm thượng tại Thái Lan mà thực chất là đàn áp chính trị. Nhật báo tiếng Anh khẳng định : « Sử dụng quá dễ dàng và không đúng việc, đạo luật chống phạm thượng không thể biện minh được ».

:I:

SHARE