Mỗi ngày New York tốn cả triệu đô để bảo vệ gia đình Trump

0
16

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE