Mỗi ngày New York tốn cả triệu đô để bảo vệ gia đình Trump

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE