Mỗi ngày New York tốn cả triệu đô để bảo vệ gia đình Trump

0
20

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE