Mỗi bầy MALD-J Mỹ khiến tên lửa S-400 Nga “bất lực”

0
12