Mổ xẻ UAV Nga vừa bị phiến quân bắn hạ ở Syria

Ít nhất một máy bay không người lái loại Orlan-10 của Nga đã bị phiến quân Syria bắn hạ ở Bắc Hama.

Mổ xẻ UAV Nga vừa bị phiến quân bắn hạ ở Syria

Shares

Shares

20 queries in 1.461 seconds.