Mổ xẻ súng trường số 1 của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Dù đang dần được thay thế bởi M4 carbine nhưng súng trường M16A4 vẫn được xem là vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ.

Mổ xẻ súng trường số 1 của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Shares

20 queries in 5.144 seconds.