Mở kho tên lửa phòng không S-300 khổng lồ của Trung Quốc

Trong giai đoạn 1993-2010 Trung Quốc đã ký với Nga 5 hợp đồng mua số lượng tên lửa phòng không S-300 để trang bị cho tổng cộng 36 tiểu đoàn.

Mở kho tên lửa phòng không S-300 khổng lồ của Trung Quốc

Shares

Shares

20 queries in 1.179 seconds.