Minnesota triển khai toàn bộ Vệ binh Quốc gia đối phó xáo trộn (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt