Mexico: Đột nhập xưởng đúc tiền, cướp hàng triệu đô la (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt