Mexico: Chìm ngập trong băng vì trận mưa đá kỳ quái (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt