Mệnh yểu tham vọng nâng cấp xe tăng Type 59 của Mỹ-Trung

Quan hệ ngoại giao xoay như chong chóng của Mỹ-Trung khiến cho đề án nâng cấp xe tăng Type 59 cũng...nháo nhào nhào.

Mệnh yểu tham vọng nâng cấp xe tăng Type 59 của Mỹ-Trung

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.359 seconds.