Mệnh yểu tham vọng nâng cấp xe tăng Type 59 của Mỹ-Trung

Quan hệ ngoại giao xoay như chong chóng của Mỹ-Trung khiến cho đề án nâng cấp xe tăng Type 59 cũng...nháo nhào nhào.

Mệnh yểu tham vọng nâng cấp xe tăng Type 59 của Mỹ-Trung

Shares

Shares

20 queries in 1.249 seconds.