Mẹ đứng tim phát hiện con gái sống lại trong lễ tang

Keilin Johanna Ortiz Montoya được phát hiện ra vẫn còn sống ngay khi lễ tang của em đang được diễn ra tại nhà thờ ở thành phố San Pedro Sula, Honduras.

SHARE