May mắn tăng T-72 Syria sống sót sau khi lĩnh TOW-2A

Xe tăng T-72 với giáp phản ứng nổ hiện đại đã góp phần bảo vệ các binh sĩ Syria khỏi tên lửa chống tăng TOW-2A của Mỹ được cung cấp cho quân khủng bố.

May mắn tăng T-72 Syria sống sót sau khi lĩnh TOW-2A

Shares

Shares

25 queries in 2.120 seconds.