May mắn tăng T-72 Syria sống sót sau khi lĩnh TOW-2A

0
60