Máy bay SU-30 Việt Nam mất tích bí ẩn ở biển đông, Trung Quốc xác nhận có bắn hạ vật thể bay

0
15

https://www.youtube.com/watch?v=bkEDOWmpj-g

SHARE