Máy bay ném bom B-1B Lancer “dập dòm” ở Biển Đông

0
17