Máy bay chiến đấu lắp động cơ rocket: Lợi và hại

Sử dụng động cơ rocket để cất cánh sẽ giúp rút ngắn đường băng cất cánh xuống rất nhiều, thậm chí không cần đường băng, máy bay chiến đấu vẫn lên được.

Máy bay chiến đấu lắp động cơ rocket: Lợi và hại

Shares

Shares

21 queries in 1.727 seconds.