Mauser C96: “Cha đẻ” của mọi dòng súng ngắn hiện đại

Theo Kiến Thức