Mất tiền tỷ, Trung Quốc vẫn chưa hết “khát” động cơ Nga