Mang tên lửa mới, trực thăng Mi-28NM vẫn thua xa AH-64 Apache

0
9