Malaysia bán thanh lý MiG-29N, Việt Nam nên mua ngay?

0
13