Mặc áo 3 lỗ mà nhảy tưng hết cả bưởi các bác à

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.196 seconds.