Lương tối thiểu Việt Nam so với các nước trong khu vực

0
13

So sánh với các nước trong khu vực, có thể thấy tiền lương tối thiểu mà người lao động Việt Nam nhận được khá thấp so với khu vực.

1

Theo Lê Phương (Bizlive)

SHARE