Lương của dàn lãnh đạo cao cấp Ocean Group hậu Hà Văn Thắm

0
13

Năm 2015 vừa qua là một năm khá nhiều biến động trong tình hình nhân sự cũng như hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (OGC).

Trong năm 2015, sau khi ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bắt để tiến hành điều những liên quan đến những sai phạm trong nghiệp vụ ngân hàng thì doanh nghiệp này gặp khá nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước mua lại Oceanbank với giá 0 đồng nên việc huy động vốn cho các dự án gặp khó khăn dẫn đến chậm tiến độ và bị thu hồi…

Mặc dù khó khăn nối tiếp khó khăn, hoạt động kinh doanh không nhiều thuận lợi nhưng đơn vị này cũng rất “chịu chi” lương, thưởng và các khoản thù lao cho dàn lãnh đạo cao cấp OGC.

Trong Báo cáo thường niên 2015 của OGC, một trong những thông tin gây chú ý là số liệu doanh nghiệp này trả lương, thù lao và các khoản lợi ích cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tập đoàn.

Theo đó, năm 2015, OGC đã chi 2,040 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hiện có 8 thành viên trong ban này, tính trung bình, mỗi thành viên nhân được 255 triệu đồng.

Năm 2014, tổng thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 420 triệu đồng, riêng Chủ tịch HĐQT là 120 triệu.

2,532 tỷ đồng là khoản thu nhập dành cho Ban Tổng Giám đốc OGC năm 2015. Số thành viên trong ban này là 4 người. Như vậy, trung bình mỗi thành viên sẽ được nhân số tiền là 633 triệu đồng.

Các lãnh đạo doanh nghiệp này nhận được thù lao cao hơn nhiều năm 2014 cũng là 1 điều dễ hiểu.

Bởi lẽ, 2015 chứng kiến hàng loạt cán bộ chủ chốt của OGC như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng bộ phận ồ ạt nghỉ việc.

Công ty trong thời gian dài thiếu người đại diện trước pháp luật và chưa bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng như những thành viên thay thế.

Và theo lẽ thường, trách nhiệm trên vai của các thành viên còn lại sẽ nặng hơn so với khi cơ cấu các thành viên đầy đủ.

%image_alt%

Năm 2015, OGC đã gặp phải vấn đề khá lớn trong việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi đơn vị này tiến hành 2 kỳ đại hội nhưng đều phải tổ chức đến 3 lần vì số lượng thành viên tham dự vẫn không đạt tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Tất cả những lần đại hội này, số thành viên tham dự chỉ đạt dưới mức 5%, quá cách biệt với quy định 65% thành viên theo điều lệ quy định của công ty.

Ngày 29/4/2016 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần 1 của tập đoàn này cũng thất bại khi các cổ cổ đông tham dự Đại hội chỉ đại diện cho 4.73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Mỗi lần tổ chức Đại hội cổ đông như thế này, rất tốn kém nhưng OGC phải làm.

Chúng tôi rất xót, còn phải đang tiết kiệm từng đồng một nhưng là doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định”, ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT OGC chia sẻ.

Theo Trí Thức Trẻ