Luật sư của Trump tìm cách ngăn chặn sử dụng tài liệu do FBI tịch thu

0
18

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE