Luật sư của Trump tìm cách ngăn chặn sử dụng tài liệu do FBI tịch thu

0
31

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE