Luật sư: Bộ trưởng TNMT nói giải quyết vụ Formosa là ‘sinh mệnh chính trị’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.