Luật qui hoạch của quốc hội CSVN khiến dự án khắp nơi bị đình trệ

 Báo Vietnamnet ngày 6 tháng 6 năm 2019 loan tin, nhiều đại biểu quốc hội than phiền Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 của quốc hội đã làm cho tất cả các dự án bị tạm dừng vì sự bất cập của luật.

Luật Quy hoạch còn đang có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đối với các dự án có đầu tư của ngoại quốc. Hiện tại có 39 quy hoạch quốc gia, 63 quy hoạch tỉnh, 25 quy hoạch ngành, 368 dự án đầu tư sản xuất công thương đã không được thực hiện vì quy hoạch bị vướng. Tất cả những sự việc trên đều do sai sót của Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề này, bộ Xây dựng cho rằng, vì Luật Quy hoạch mới mà hệ thống đô thị, và nông thôn quốc gia, cùng các quy hoạch xây dựng khác chưa thể tổ chức, phê duyệt. Còn các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh không thể thực hiện điều chỉnh.

Đối với bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch cho rằng, Luật Quy hoạch đã ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố, vì không dám thực hiện điều chỉnh các quy hoạch du lịch do sợ sai quy định của Luật Quy hoạch,  do Luật Quy hoạch và Luật Du lịch không thống nhất.

Theo SBTN