Lợi nhuận của PV Powel tăng gấp đôi trong quý 1/2018

Lợi nhuận trước thuế Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đạt 726,9 tỷ đồng, vượt 224% so với kế hoạch ba tháng đầu năm.

Quý 1/2018 ghi nhận Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đạt mức doanh thu 8.381,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 726,9 tỷ đồng, vượt lần lượt 110% và 224% so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, PV Power nỗ lực vận hành hiệu quả các nhà máy điện với sản lượng điện quý 1/2018 ước đạt 5.724,7 triệu kWh (đạt 108% kế hoạch đề ra). Toàn Tổng công ty cũng thực hành tiết kiệm và tiết giảm được hơn 55 tỷ đồng, qua đó nộp Ngân sách Nhà nước 295 tỷ đồng (bằng 104% kế hoạch quý 1/2018).

Bên cạnh đó, tháng 3/2018, PV Power IPO thành công với giá đấu bình quân là 14.938 đồng/cổ phần. Cổ phiếu PV Power chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mã POW.

Hiện Tổng công ty đang tiếp tục tiến hành các bước lựa chọn cổ đông chiến lược và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Ngoài ra, đơn vị đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hướng đến các kế hoạch trong quý 2/2018, PV Power đặt mục tiêu sản lượng 5.928 triệu kWh, doanh thu 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng; vận hành sản xuất các nhà máy điện ổn định, sản lượng điện ước đạt 5.724,7 triệu kWh. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 8.381,2 tỉ đồng (110% kế hoạch quý I/2018), lợi nhuận trước thuế là 726,9 tỉ đồng (đạt 224% kế hoạch quý I/2018).

PV Power hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận trong quý 2/2018 so với quý 1. 
PV Power hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận trong quý 2/2018 so với quý 1.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, công ty cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị nhà máy khả dụng cao, vận hành ổn định với hiệu quả tối ưu khi tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các giải pháp như tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm và tiết giảm tối đa các khoản chi phí trong toàn Tổng Công ty cũng sẽ được nghiêm túc thực thi.

Với công tác cổ phần hoá, PV Power đã hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đăng ký hoạt động doanh nghiệp và thủ tục thành lập công ty cổ phần. Trong tương lai, công ty sẽ tìm kiếm cổ đông chiến lược và hoàn thiện nốt việc cổ phần hóa.

Theo VnExpress

SHARE