Loạt ảnh khó quên Tổng thống Obama với Quân đội Mỹ

Những hình ảnh khó quên của Tổng thống Obama với lực lượng Quân đội Mỹ trong suốt 8 năm cầm quyền đầy biến động.

Loạt ảnh khó quên Tổng thống Obama với Quân đội Mỹ

Shares

Shares

50 queries in 2.854 seconds.