Lộ thiết kế tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 trên khung gầm Armata

Không những tạo ra một tiêu chuẩn mới trong thiết kế xe tăng, khung gầm của Armata còn mở ra một tương lai rất "sáng lạng" cho các loại phương tiện chiến đấu sử dụng khung gầm bánh xích như tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2

SHARE