Lộ tàu chiến Indonesia bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc

0
57