Lộ quy mô tập trận lớn nhất trong lịch sử Ba Lan

Ước tính 10 vạn binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử Ba Lan vào năm sau mang mật danh Anakonda 2018.