Lộ quốc gia ĐNÁ đầu tiên mua vận tải cơ An-70 Ukraine

0
8
SHARE