Lộ nước đầu tiên dám mua vận tải cơ Y-9E Trung Quốc

Myanmar đã trở thành khách hàng đầu tiên mua máy bay vận tải Y-9E do Trung Quốc sản xuất.

Lộ nước đầu tiên dám mua vận tải cơ Y-9E Trung Quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 2.241 seconds.