Lo Nga, Đức chiều lòng NATO mua 5 tàu chiến K130

0
11