Lộ kế hoạch “khủng” sắm máy bay chiến đấu của Philippines

0
19