Lộ diện hung thủ đánh chìm tuần dương hạm USS Indianapolis

Tuần dương hạm Mỹ chiếc USS Indianapolis của Mỹ bị Nhật đánh chìm vào ngày 30/7/1945 là chiếc tuần dương hạm cuối cùng Mỹ mất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và cũng là vụ chìm tàu chiến thiệt mạng nhiều thuỷ thủ nhất của Mỹ.