Lính Nga bắt cá bằng mìn tự chế và cái kết thật đáng buồn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.032 seconds.