Lính Mỹ học cách leo núi tuyết để đối phó Nga?

Dù có nhiều phương tiện chuyên chở hiện đại, tuy nhiên các binh sĩ Quân đội Mỹ vẩn phải trải qua nhiều khóa huấn luyện vượt địa hình phủ tuyết.

Lính Mỹ học cách leo núi tuyết để đối phó Nga?

Shares

Shares

55 queries in 3.410 seconds.