Lính Cam Bốt giả dân tràn sang An Giang?

0
57

Theo một nguồn tin từ các chiến hữu ở An Giang. Chiều tối hôm 14.07.2015 một số lượng dân (nghi ngờ là lính giả dân) đã tràn sang biên giới ở Tịnh Biên- An Giang, cửa khẩu giáp Cam Bốt gây rối loạn khu vực.

Thông tin cập nhật thêm: Chiều hôm qua (14.07.2015), sau khi quân dân (có cả phụ nữ) đã tràn sang gây bạo loạn tại biên giới Tịnh Biên, đã đi sâu vào lảnh thổ nước ta được 2km thì được các lực lượng an ninh chặn lại, xảy ra xung đột tại khu vực cầu Hữu Nghị. Lúc này, quân dân Cam Bốt đã tạm thời rút lui về biên giới của họ. Việt Nam chỉ còn vài chốt chặn nhỏ để duy trì an ninh khu vực Tịnh Biên, lực lượng chủ chốt đã tạm rút về Long Xuyên.

Khẳng định 100% có bàn tay lông lá của Trung Cộng đứng đằng sau xúi giục, kích động và mua chuộc!. Tất cả dường như đều nằm trong âm mưu đã được dự đoán từ nhiều tháng trước. Anh em có cơ hội hãy xác minh thêm thông tin này.

1

1

2

3

4

QUÂN DÂN CAM BỐT TRÀN SANG- TẠM THỜI ĐÃ RÚT VỀ SAU KHI ĐỐI ĐẦU VỚI QUÂN ĐỘI VIỆT NAM

Hình ảnh cập nhật!

Tổng Hợp Facebook

SHARE