Lily Nguyễn đẹp tựa ‘công chúa tuyết’ trong bộ ảnh Noel

Lily Nguyễn đẹp tựa ‘công chúa tuyết’ trong bộ ảnh Noel

LilyNguyen1.jpg
LilyNguyen2.jpg
LilyNguyen3.jpg
LilyNguyen4.jpg
LilyNguyen5.jpg
LilyNguyen6.jpg
LilyNguyen7.jpg
LilyNguyen8.jpg
LilyNguyen9.jpg
LilyNguyen10.jpg
LilyNguyen11.jpg
LilyNguyen12.jpg
LilyNguyen13.jpg
LilyNguyen14.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.388 seconds.