Liệu Hoa Kỳ có bỏ cấm vận vũ khí Việt Nam? – Thế giới trong tuần 18.05.2016

0
4
SHARE