Lệnh của ông Trump bị chặn, di dân tranh thủ bay đến Mỹ (VOA60)

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE