Lên thăm tàu đổ bộ cao tuổi, già nua của Mỹ

Một số thành phần trên tàu đổ bộ tấn công USS Ponce 46 tuổi đã nhuốm màu thời gian, con tàu dự kiến sẽ nghỉ hưu trong 1-2 năm tới.

Lên thăm tàu đổ bộ cao tuổi, già nua của Mỹ

Shares

Shares

60 queries in 5.618 seconds.