Lễ phủ cờ trên quan tài cố GS Nguyễn Thanh Liêm

0
23

Vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2016 Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Và Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã tổ chức lễ Phủ Quốc Kỳ Quốc Gia Việt Nam trên quan tài cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm. Hiện diện trong lễ phủ cờ có đông đủ các niên trưởng trong QL/VNCH và CSQG, thân bằng quyến thuộc của cố giáo sư và thân hào nhân sĩ trong cộng đồng.

Sau khi Đốc Sự Châu Văn Đễ đọc tiểu sử, Toán Phủ Cờ gồm các chiến hữu QL/VNCH do chiến hữu TQLC Nguyễn Phục Hưng hướng dẫn đã phủ lá quốc kỳ VNCH trên quan tài cố giáo sư. Tang quyến và mọi người hiện diện trong nhà quàn đã đứng nghiêm trang khi cử hành nghi thức phủ cờ và truy điệu.

Cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH đã tạ thế ngày 17 tháng 8, 2016 tại Nam California. Hưởng thọ 84 tuổi. Ông là một viên chức chính quyền cao cấp của nền Đệ Nhị Cộng Hòa VN, là một nhà giáo, suốt cuộc đời cống hiến cho nền giáo dục nhân bản và khai phóng của VNCH. Xứng đáng được phủ lá quốc kỳ VNCH trên quan tài để vinh danh một Chiến Sĩ Giáo Dục, một cựu chiến hữu QL/VNCH.

Sau lễ phủ cờ, Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, đại diện Liên Hội và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH lên chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Thanh Liêm nhũ danh Nguyễn Thị Phương và tang quyến. Sau đó là lễ cầu siêu theo Phật Giáo. Thi hài cố GS Nguyễn Thanh Liêm sẽ được hỏa táng vào lúc 1 giờ 50 chiều Chủ Nhật tại Peek Funeral Home. Trong hình, là nghi thức phủ cờ trên quan tài cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm

(Thanh Phong/ Viễn Đông)

SHARE